Olulised teemad

Saadete valmistamisel puudutame ühiskonnale olulisi teemasid:
1. Noored poliitika sees- ja väljas.
2. Kultuuridevaheline dialoog
3. Erivaajdustega kaasamine ning sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine tööl, hariduses ja pereelus
4. Haridus 2.0: õpilane vs. õpetaja / õpilane vs. digitaalsed tööriistad

Avatud arutelud

Ühiskonna erinevate liikmete vahelise avatud dialoogi käigus püüame leida vastuseid olulistele küsimustele, samuti arendada kriitilise mõtlemise ja meediakirjaoskuse oskusi.

Aktiivne motiveeritud meeskond/Kogukond

Meie meeskond koosneb aktiivsetest noortest, kogukonna liikmetest, kelle eesmärgiks on pidev areng ja soov panustada kohalikul tasemel. Meie ülesandeks on tõsta esile olulised teemad ja aidata kaasa kaasajal vajalike oskuste õppimisel. Loodu meedia platvormi kaudu igaüks saab oma arvamust avaldada ja pöörata avalikuse tähelepanu.