“Lõimumine ühiskonda”

Valdav enamus Eesti venekeelsetest kogeb raskusi ühiskonda integreerumisel, vähestel on sõpru eestikeelsetes kogukondades ja nad ei saa eriti aru, millisest integratsioonist me räägime.

Kuidas kulgevad edukused kultuuride dialoogi edendamisel Eestis, milline on venekeelsete õpilaste tulevik, milliste väljakutsetega peame veel silmitsi seisma?

Seda saate varsti teada intervjuus Integratsiooni Sihtasutuse juhi Irene Käosaarega.

“Kiusamine ja laste õigused”

Koroonaviiruse ajastul veetsid koolilapsed rohkem aega kodus, üksi koos vanemate ja sotsiaalmeediaga, kus neid ähvardab mõnikord naeruvääristamine ja ahistamine.

Kuidas kiusamise tüübid on Eestis muutunud, millised kiusamise ennetamise programmid on olemas ja kes aitab kaitsta laste ja noorte õigusi, rääkis meie külaline, Laste Kaitse Liidu esindaja Aleksandra Munts-Avajõe.