Projekti põhieesmär

Tõsta noorte / kogukonna liirdite meediaoskusi ja teadmisi kriitilise mõtlemise ja meediakirjaoskuse vallas ning ületada stereotüüpe tõrjutusriskiga rühmade kohta meediumitoodete arendamise kaudu (meediasisu ühisloome – intervjuud, blogi, YouTube’i kanal, artiklid, avalik arvamus, isiklikud lood ja sotsiaalse meedia tööriistakast).
Peamised teemad: lõimumine ühiskonda ; kiusamine ja laste õigused; s ooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine; pikaajaline haridus (kutse-, huvi-, spordi-); roheline revolutsioon ja kliimamuutused ; kohaliku poliitika väljatöötamine ja mõju; digitaalne ühiskond ja inimõigused; s port ja kultuur.

Projekti sihtrühm

Projekti sihtrühm on noored ja täiskavanud (vanuses 18–60+) Ida-Virumaalt, Harjumaalt ning lisaks piirkonna koolide, Tallinna Ülikooli, Balti Filmi- ja Meediakooli õpilased (mitteprofessionaalse meedia kaasasutajad). Projekt on pühendatud peamiselt venekeelsele publikule.

Peamised tegevused

1.   Intervjuud ja blogipostitused, mis salvestatakse ja postitatakse sotsiaalmeedias.

2.   Avalikud arutelud

3.    Luuakse mediapädevuste õppejuhendi